• Umývanie presklených plôch, okien a fasád vo výške.
  • Čistenie a vysávanie rôznych konštrukcií vo výrobných halách.
  • Vysokotlakové čistenie (WAP) škridlových a plechových striech
  • Vysokotlakové čistenie (WAP) fasád budov
  • Čistenie žľabov.
  • Odpratávanie snehu, odstraňovanie námraz a cencúľov zo striech.
  • Čistenie skalných svahov.
  • Iné.