Ak sa strom určený na spílenie nachádza v ťažko dostupnom teréne (nad domom, vo svahu, na cintoríne a podobne) alebo je v havarijnom stave (napr. rozlomený po zásahu bleskom), je lepšie zveriť túto prácu odborníkom so skúsenosťami a profesionálnym prístupom. Na týchto miestach totiž hrozí objektívne riziko nebezpečenstva pre ľudí a nebezpečenstvo ohrozenia majetku. Naše služby zahŕňajú postupné rozloženie stromu, spílenie po častiach, pričom sú jednotlivé časti stromu bezpečne spustené na zem. Pri tejto technológii zaručujeme maximálnu bezpečnosť okolia, majetku a osôb.