V ideálnom prípade váš strom nemusíte orezávať, a on chutne a bohato rodí! Ak nie, tak mu môžeme pomôcť rezom.

ID-10071542

 

Spôsob prevedenia rezu závisí od ročného obdobia, vývojovej fázy stromu, od druhu a odrody, od individuálneho spôsobu rastu a tiež od požadovaného tvaru a zámeru pestovateľa. Rez rovnakej dreviny je teda možné realizovať rôzne. Dajú sa uviesť všeobecné zásady prevedenia rezov (napríklad pri omladzovaní stromu či zakladaní koruny), avšak metódy a postupy týchto rezov sú pre konkrétne druhy stromov často veľmi individuálne. Ovplyvňuje to individuálne stanovište, zdravotný stav či priebeh vegetácie stromu.

Rez ovocných stromov je dôležitý z niekoľkých dôvodov:

  • udržiavanie ideálneho rastu stromu
  • riedenie konárov kvôli vytvoreniu dostatočného priestoru a svetla v korune stromu
  • regulácia veľkosti stromu
  • vytvorenie správnej rovnováhy medzi rastom nových výhonov a produkciou ovocia
  • odstránenie poškodených alebo chorých častí stromu

ID-100299056

Bohaté informácie o starostlivosti o vaše stromy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ez_ovocn%C3%BDch_d%C5%99evin

http://www.ovocinarstvo.gardenservices.sk/spocircsoby-rezu.html