Cieľom zdravotného rezu je zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti, dlhodobých funkcií a perspektívy stromu s udržaním jeho dobrého zdravotného stavu a vitality. Pri reze je zachovaná architektúra koruny typická pre daný druh. Zdravotný rez nerieši statické pomery celého stromu ako napríklad riziko vyvrátenia alebo zlomenie kmeňa.

Ide o odstránenie alebo skrátenie konárov suchých, odumierajúcich, mechanicky poškodených, kodominantných a tlakových vetvení, konáre nevhodné pre budúci vývoj koruny. Môže sa upraviť aj podchodová či podjazdová   výška.

Rez sa realizuje v dobe vegetačnej aktivity (od začiatku apríla) a opakuje sa každých 5-10 rokov.