Využíva sa pri mladých stromoch, v prvých rokoch po vysadení. Je jedinečnou možnosťou zásahu bez rozsiahlejšieho poranenia, a týmto rezom dokážeme ľahko ovplyvniť budúcu architektúru stromu.

Cieľom výchovného rezu je vytvorenie charakteristického tvaru koruny, ktorý je typický pre daný druh a dáva predpoklad pre vytvorenie zdravej, vitálnej, funkčnej a staticky stabilnej koruny v období dospelosti stromu. Cieľom výchovného rezu môže byť tiež prispôsobenie veľkosti a tvaru koruny požiadavkám jeho okolia.

Odstraňujú sa poškodené konáre, príliš husto rastúce konáre, nevhodné z hľadiska architektúry, konáre rastúce smerom k prekážkam, konáre vytvárajúce tzv. „Y“, prípadne konáre z dôvodov podjazdovej či podchodovej výšky.

Rez sa realizuje v predjarnom období a v období plnej vegetácie, opakuje sa každé 1-3 roky a vykonáva sa do 10-15 roku po výsadbe.