Špeciálny, pravidelne sa opakujúci, hlboký rez výhonov.

Výhony sa zrezávajú na vytvorené zdureniny („hlavy“). Tento typ rezu sa realizuje na drevinách dobre znášajúcich tvarovanie v bezlistovom stave a na stromoch s dobrou korunovou a kmeňovou obnovou. Rez na hlavu sa využíva hlavne pri úpravách stromov vysadených v obmedzeným priestoroch (napríklad v úzkych uliciach), kde nám tento typ rezu umožňuje dobre kontrolovať veľkosť koruny.

Rez sa realizuje v druhej polovici vegetačného pokoja (predjarie) a opakuje sa každé 1-3 roky.