Využíva sa pri zmenšovaní objemu koruny stromu.

Cieľom redukčného rezu môže byť odstránenie suchých alebo chorých konárov, redukcia smerom k prekážke (budova, elektrické vedenie a podobne), symetrizácia koruny, zmenšenie náporovej plochy či zníženie ťažiska stromu.

Redukčné rezy sú určené predovšetkým pre dospelé stromy a hlavne pre tie, ktoré boli na dlhú dobu ponechané bez starostlivosti.

Rozsiahlejšie redukčné rezy je nutné realizovať postupne v niekoľkých etapách. Pri jednom zákroku by nemalo byť odstránené viac ako 30% objemu koruny.

Rez sa realizuje v období plnej vegetácie, v prípade rozsiahlejších zásahov v druhej polovici obdobia vegetačného pokoja (predjarie) a to každých 3-7 rokov.