Cieľom je zaistenie aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti stromu. Nerieši však komplexné statické pomery celého stromu ako napríklad možnosť vyvrátenia stromu či zlomenie kmeňa.

Ide o odstránenie konárov, prípadne časti koruny, ktoré by mohli svojim pádom spôsobiť škody na majetku alebo na zdraví či živote osôb. Odľahčujú sa výrazne zraniteľné konáre: suché, mechanicky poškodené, voľne visiace, zlomené alebo nalomené, so zníženou stabilitou.

Rez sa realizuje kedykoľvek, najlepšie však v dobe zalistnenia a opakuje sa každých 2-6 rokov.