Bezpečnostné väzby sa využívajú hlavne pri nebezpečných stromoch, ktoré majú zníženú prevádzkovú bezpečnosť a predstavujú tak potenciálne riziko pre ľudí a svoje okolie. Inštalácia bezpečnostných väzieb pomáha k zachovaniu statickej rovnováhy stromu a znižuje riziko rozlomenia alebo pádu konárov z koruny stromu. Väzba je navrhnutá vždy individuálne pre konkrétny strom.

Statické väzby sa inštalujú tam, kde zlyháva statika stromu (napr. výskytom prasklín) a už nie je možné rezom stabilizovať strom.

Dynamické väzby nechávajú stromu istú voľnosť pohybu. Slúžia ako preventívny a záchytný systém pri prípadnom rozlomení jeho častí. Inštalácia bezpečnostných väzieb je často sprevádzaná redukčným rezom koruny.