3

Vykonávame montáž a demontáž rôznych objektov (satelitov, antén, sietí a zábran voči vtákom, reklamných plôch, externých nerezových komínov, klimatizácií, bleskozvodov a iných konštrukcií) pomocou lanového prístupu a polohovacej techniky.