Predpokladom kvalitného náteru plechovej strechy akéhokoľvek typu, je predovšetkým poctivá príprava jej povrchu. Tá zahŕňa odmastenie a zdrsnenie celej plochy strechy, odstránenie hrdze a starých zvyškov farby. Pri tomto procese využívame predovšetkým vysokotlakový čistič WAP.

Náter strechy je realizujeme prevažne bezvzduchovým „(airless)“ striekaním farby. V konečnom dôsledku je však realizácia náteru a výber farby určený predovšetkým preferenciami nášho zákazníka, ktoré konzultujeme s našimi odbornými skúsenosťami.